Acceleradora Club Segle XXI a Catalunya

Partenaires:

  • Iveaempa
  • Pimec
  • Presidencia
  • Cooperacio
  • França
  • Obra Social la Caixa

Promoteurs:

L’Accélérateur du Club XXIe Siècle Catalogne - Tel.93 496 45 00 / Mentions légales