Acceleradora Club Segle XXI a Catalunya
Inici >> Soc Inversor >> Inverteix en noves idees de negoci

Inverteix en noves idees de negoci

Inverteix en noves idees de negoci nodrides per empreses diverses

L’Acceleradora ofereix als inversors una nodrida cartera de projectes provinents d’empreses diverses ja
preseleccionats, que han passat per una sèrie d’etapes de refinament i filtres de selecció, i han esdevingut propostes amb un elevat potencial d’èxit.

Com a inversor, com em pot afavorir invertir en una empresa diversa?

Invertir en una empresa diversa t’assegura un entorn enriquidor que suma en valors, coneixement i experiència. A l’hora t’assegura poder operar en mercats internacionals amb garantia, ja que no n’hi ha prou de conèixer l’idioma o les possibilitats de comerç exterior; alló realment clau és conèixer el país de destinació com a natiu.

Hi poden participar fonts diverses de capital?

Sí. Un altre factor positiu que no es pot obviar és el fet que en un mateix projecte poden participar-hi diverses fonts de capital, incloent-hi el Fons d’Inversió del Club Segle XXI Cat (amb part de capital públic).

Quines són les dues principals vies per invertir?

Una consisteix a escollir els projectes personalment (Business Angels); l’altra, a fer una aportació al Fons d’Inversió, gestionat pel Club Segle XXI Cat, a l’hora de determinar en quins projectes es participa.

logos
emprenedor
inversor

ACCELERADORA CLUB S.XXI CATALUNYA - Telf.93 496 45 00 / Avís Legal