Acceleradora Club Segle XXI a Catalunya
Inici >> L´Acceleradora >> L´Acceleradora

L´Acceleradora

El Club Siècle XXI (www.21eme-siecle.org) és una associació francesa creada a l’any 2004 per alts funcionaris i directors d’empresa d’origen immigrant, amb la missió de promoure la diversitat mitjançant el foment de la igualtat d’oportunitats en iniciatives empresarials.

El Club Segle XXI Catalunya neix el 2013, a imatge del model francès, Le Club Siècle XXI (www.21eme-siecle.org) i una de les seves activitats més representatives és L’Acceleradora d’iniciatives empresarials.

L’Acceleradora del Club Segle XXI Catalunya és una eina innovadora de suport a emprenedors, amb l’objectiu d’accelerar el desenvolupament d’idees i projectes empresarials, seleccionats a partir de la diversitat, tant dels del Programa d’Emprenedoria als Barris del mateix Club, com dels joves talents provinents de l’àmbit Universitari.

La nostra Acceleradora, formada per un grup de mentors/coaches experts en emprenedoria i diversitat, genera un model d’empresa diversa des del seu començament . La pime neix amb un nou estil en la selecció i gestió del personal, en els seus processos de desenvolupament i producció, comença internacionalitzada i planifica el seu creixement sota el prisma d’una societat global i diversa. Aquests són conceptes claus per al seu èxit.

Els projectes d’emprenedoria podran participar al concurs d’idees de negoci, optant a un premi econòmic i a rebre una assignació de capital llavor per posar-los en funcionament. En cas que tinguin èxit, es promourà la captació de nous fons. Aquestes ajudes financeres provindran de diversos orígens, segons les característiques de cada cas: del Fons d’Inversió del propi Club Segle XXI Catalunya, de les xarxes de Business Angels i/o de capital risc de microcrèdits d’entitats financeres associades al Club, o del finançament institucional. Així doncs, l’Acceleradora esdevé una via de finançament alternativa als canals financers tradicionals.

L´Acceleradora
logos
emprenedor
inversor

ACCELERADORA CLUB S.XXI CATALUNYA - Telf.93 496 45 00 / Avís Legal